LETNO POROČILO
DRUŽBE ELES ZA LETO 2019
vstopne točke

Slide USTVARJANJE VREDNOSTI SKOZI ČAS VLOŽKI POSLOVNE
AKTIVNOSTI
IZLOŽKI IZIDI Trajnostno poslovanje Zunanje okolje Nabava Dobavitelji Upravljanje tveganj Upravljanje priložnosti Upravljanje s sredstvi Strateško komuniciranje Obvladovanje poslovanja Načrtovanje Funkcionalne obljube Prihodki Prodaja Odjemalci KPI POSLOVNI
NAČRT
SCENARIJI STRATEŠKI
CILJI
FINANCE Uspešnost
poslovanja
Poslovni izgledi Tveganja in
priložnosti
Strategija in
razdelitev virov
Odhodki Analiza okolja