ČLOVEŠKI KAPITAL - ZAPOSLENI
Število zaposlenih:
567
-2 (glede na leto 2018)

Odstotek žensk:
21
(-1 % glede na leto 2018)

Zadovoljstvo (točke):
4,58
(-0,16 točke glede na leto 2018)
Št. ur izobraževanja na zaposlenega:
11
(-2 uri glede na leto 2018)

Konec leta 2019 je bilo zaposlenih 567, kar je za devet zaposlenih več kot leta 2018. Upravljanje kadrov v družbi dinamično sledi sprejetemu strateškemu cilju celovitega upravljanja kadrov, ki je namenjen:

  • razvijanju zdravega delovnega okolja,
  • skrbi za razvoj in dobremu počutju sodelavcev,
  • povečanju učinkovitosti in motivacije zaposlenih,
  • razvijanju ustreznega odnosa med zaposlenimi in družbo,
  • zagotavljanju učinkovitih orodij za vodenje sodelavcev,
  • povečanju zadovoljstva in pozitivne energije v družbi

Z uresničevanjem teh ciljev v družbi ELES odgovarjajmo na strateške izzive spajanja trgov, večanja inovativnosti, integracije, vzpostavljanje okolja odličnosti poslovanja in kibernetske varnosti. Skrbimo za razvoj in dobro počutje sodelavcev ter pozitivno energijo v družbi.

V letu 2019 je pri merjenju zadovoljstva zaposlenih v anonimnem anketiranju sodelovalo 368 zaposlenih,
kar je 69,7 odstotka vseh zaposlenih v družbi oziroma za 0,5 odstotne točke manj kot v letu 2018. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da so zaposleni na splošno zelo zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, delovnimi pogoji, delom, direktorjem družbe, sodelavci, možnostmi za izobraževanje, s sprejetimi ukrepi Družini prijazno podjetje, z neposredno nadrejenim, z vzdušjem v delovni skupini in s statusom v družbi. Najmanj, vendar še vedno nad slovenskim povprečjem, so zaposleni zadovoljni z možnostmi za napredovanje.

Ključno kadrovsko tveganje, ki se veže na vse strateške izzive, je zaostanek pri pomlajevanju kadrov s kompetencami, ki jih s seboj prinašajo ti izzivi. To je hkrati tudi skupna priložnost zaposlovati predvsem kadre, ki se lahko dinamično odzivajo na tveganja in priložnosti.

Človeški kapital - zaposleni