DOBAVITELJI

Dobavitelji:

  • Proizvajalci električne energije
  • Drugi dobavitelji

Dobavitelji in odjemalci električne energije in storitev:

  • družbe za proizvodnjo električne energije;
  • družbe za prodajo električne energije;
  • zaprti distribucijski sistemi;
  • direktni odjemalci v elektroenergetskem omrežju.

Sistem izbire dobaviteljev, kriterije za izbor dobavitelja, opredeljuje sistem javnih naročil.