DRUŽBENI KAPITAL
Izplačilo deleža v dobičku lastnika:
9
mio €
(enako kot v letu 2018)

Donacije in sponzorstva
lokalnim skupnostim:

Dejavnosti družbe ELES za krepitev družbenega kapitala so bile tudi v letu 2019 osredotočene na konstruktivno sodelovanje s ključnimi deležniki, s katerimi in za katere ustvarjajo vrednost, s ciljem zmanjševati tveganja in opredeljevati nove priložnosti. Vrednost, ustvarjena na podlagi družbenega kapitala, se pri deležniških skupinah odraža različno in je v mnogih primerih tesno povezana s krepitvijo drugih kapitalov (predvsem proizvodnega, finančnega in naravnega kapitala).

Družba ELES si prizadeva vsakodnevno širiti načela družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in družbenem okolju, ki ga soustvarja. Družba sodeluje pri razvoju stroke, dviguje energetsko in sevalno pismenost ter podpira delovanje številnih organizacij in izjemnih posameznikov.

Zaradi vedno večjih multikulturnih družbenih vprašanj družba ELES podpira:

  • društva, ki promovirajo strpnost in spoštovanje do sočloveka,
  • ekološke zveze in gibanja, ribiške družine,
  • društva za pomoč socialno šibkejšim, starejšim,
  • dežurni telefon za pomoč človeku v stiski,
  • zavetišča za živali itd.

V letu 2019 so ponovno podprli delovanje:

  • projekta EN -LITE, ki krepi energetsko in sevalno pismenosti med različnimi deležniki,
  • Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT), zavod za celovit razvoj napredne tehnologije.
Sodelovanje v širšem družbenem okolju Družbeni kapital