FINANČNI KAPITAL
Poslovni prihodki:
170,1
mio €
(-3 % glede na leto 2018)

EBIT:
19
mio €
(+8 % glede na leto 2018)

EBITDA:
50,1
mio €
(+3 % glede na leto 2018)

Čisti poslovni izid:
17,3
mio €
(+5 % glede na leto 2018)

Kapital:
344,0
mio €
(+3 % glede na leto 2018)

V letu 2019 je družba ELES dosegla najboljši čisti poslovni izid od vključno leta 2010, na podlagi metodologije Agencije za energijo.

V letu 2019 je družba imela 170,1 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je za 3 odstotke manj tako v primerjavi z letom 2018, kot tudi v primerjavi z letnim načrtom.

Bilančna vsota družbe je 31. 12. 2019 znašala 723,7 milijona EUR in je bila v primerjavi z letom 2018 večja za 24,6 milijona EUR oziroma za 4 odstotke.

Finančni kapital