FUNKCIONALNE OBLJUBE

Iz zgornje sheme področja delovanja družbe ELES sta razvidni dve med seboj tesno povezani dejavnosti oziroma temeljni obljubi:

  • zagotavljanje prenosa električne energije od virov do odjemalcev;
  • zagotavljanje ravnovesja med porabo in proizvodnjo, zagotavljanje dobave.

Na obe temeljni nalogi sistemskih operaterjev zelo vpliva prehod v nizkoogljično družbo oz. t. i. energetska tranzicija. Ta vnaša v elektroenergetske sisteme veliko novosti in sprememb. Sodoben elektroenergetski sistem sestavlja bistveno manj konvencionalnih elektrarn kot nekoč, kar slabša inercijo in manjša odpornost sistema na motnje. Več je tudi obnovljivih virov in gradnikov t. i. pametnih omrežij. Značilnost obnovljivih virov za razliko od drugih je, da je njihova razpoložljivost odvisna od vremena. Že vodni viri v daljšem sušnem obdobju dobesedno presahnejo, veter in sonce pa nihata še v krajših časovnih ciklih. Če je pred desetletjem pasovna energija ustvarjala občutek, da je funkcija zagotavljanja razpoložljivosti virov električne energije bolj na ravni frekvenčne regulacije, se že danes, ko v Sloveniji sploh še nismo dosegli zastavljenih ciljev glede obsega obnovljivih virov, povečuje pritisk prav na ta del Elesove dejavnosti. Povedano bolj neposredno: če je pred leti družba ELES vedno imela na razpolago paleto različnih možnosti za izravnavo, jo v prihodnje na tem področju čaka veliko izzivov.

Učinkovito izvajanje prenosa električne energije je tesno povezano z mnogimi procesi. Predvsem je zahteven tisti del procesov, ki se veže na zagotavljanje same elektrike v omrežju. To ELES obvladuje v enem delu prek partnerskih dogovorov, v enem delu pa prek lastnih hčerinskih družb.