INTELEKTUALNI KAPITAL
Realizacija DSP:
85,8
%
(+8,3 % glede na leto 2018)

Samoocenitev po modelu EFQM:
537
točke
(+34 točk glede na leto 2018)

V okviru poslovne odličnosti je družba ELES izvedla samooceno po modelu odličnosti EFQM ter posodobila menedžerski dokument. Skupno število 537 točk v samoocenitvi 2019 kaže napredek na poti razvijanja odličnosti oz. trajnostne uspešnosti ELES.

V letu 2019 je bila izvedena druga faza projekta, CIPO Ljubljana in CIPO Maribor, izgradnje sistema protivlomne zaščite in videonadzora na več objektih ter prenos obstoječih požarnih alarmov in protivlomnih alarmov ter video signala z vseh obstoječih objektov v varnostno nadzorni center (VNC).

V družbi imajo vzpostavljene politike za vse segmente integriranega sistema upravljanja, ki jih redno pregledujejo in ustrezno dopolnjujejo. To so politika trajnostnega razvoja, politika upravljanja družbe ELES, politika kakovosti in odličnosti, politika upravljanja tveganj, politika upravljanja sredstev, politika ravnanja z okoljem, politika varovanja informacij, politika varnosti in zdravja pri delu, kadrovska politika, politika komuniciranja in druge poslovne politike.

Vrsto let izvajajo integrirane presoje certificiranih sistemov upravljanja (za ISO 9001, SIST EN ISO 14001, BS ISO/IEC 27001, SIST-TS BS OHSAS 18001, SIST EN ISO/IEC 17020), ki so eden od poglavitnih virov priložnosti za nenehne izboljšave, hkrati pa upoštevajo tudi načela in smernice drugih standardov (ISO 31001, ISO 55001 itd.).

Intelektualni kapital