NABAVA

Pri interpretaciji podatkov je na prvi pogled videti, da ima Slovenija viške električne energije, saj je bila oddaja za 319 GWh višja od prevzema. V resnici ni tako, saj je treba upoštevati, da je slovenski delež proizvedene električne energije iz NEK le 50-odstoten. Ob upoštevanju tega dejstva je treba zaključiti, da je Slovenija prevzela za približno 2.445 GWh več energije, kot je je oddala, kar je tudi delež slovenskega primanjkljaja električne energije.