NAČRTOVANJE

Dolgoročni strateški plan za obdobje 2016–2020

Strateške usmeritve, ki so zastavljene v DSP 2016– 2020, so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz celovite in poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja. Leto 2020 je posvečeno pripravi DSP 2021–2025. Ta bo temeljil na trajnostni strategiji, ki bo opredelila ključne izzive in cilje za razvoj vseh dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjanje dodane vrednosti družbe ELES.

Ker priprave na DSP 2021–2025 še potekajo, v tem poročilu še vedno sledimo kazalnikom iz preteklega obdobja.