OBVLADOVANJE POSLOVANJA

Družba ELES zagotavlja varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Odgovorna je za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje. Skrbi za brezhibno delovanje vseh daljnovodov na 400 kV in 220 kV napetostnem nivoju ter za del 110 kV prenosnega omrežja. Operaterji v Republiškem centru vodenja in treh območnih centrih vodenja pa upravljajo in nadzirajo slovenski elektroenergetski sistem, vključno s čezmejno koordinacijo obratovanja, ter hkrati nenehno zagotavljajo ravnovesje elektroenergetskega sistema.

Družba ELES poslovanje obvladuje prek odnosov z deležniki prek interne organizacije dela:

Organizacijska struktura na dan 31. 12. 2019

 

Direktor družbe ELES: mag. Aleksander Mervar

Direktorji področij:

• Miran Marinšek, direktor Področja za upravljanje s sredstvi in projekti (PUSP);

• mag. Marko Hrast, direktor Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja (PIPO);

• dr. Jurij Klančnik, direktor Področja obratovanja sistema (POS);

• mag. Rudi Brce, direktor Področja podpornih dejavnosti (PPD);

• mag. Venčeslav Perko, direktor Področja za informatiko in telekomunikacije (PITK);

• mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije (PSI).

 

In prek upravljanja ustvarjanja dodane vrednosti v skupini: