ODJEMALCI

Odjemalec pomeni dobavitelja ali končnega odjemalca električne energije. Vsi odjemalci so upravičeni odjemalci:

  • Proizvajalci električne energije
  • Distributerji električne energije
  • Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO)
  • Direktni industrijski kupci


Skupna oddaja električne energije proizvajalcev v prenosno omrežje je v letu 2019 znašala 13.697 GWh, kar je 256 GWh manj kot leta 2018.

Oddaja električne energije hidroelektrarn (HE) je bila nižja v primerjavi s preteklim letom, kar gre pripisati predvsem ugodni hidrologiji v letu 2018.  V prenosno omrežje so HE oddale 4.225 GWh električne energije, kar je 197 GWh manj kot v letu 2018.

Termoelektrarne (TE) so oddale 3.946 GWh oziroma 103 GWh manj kot leta 2018, nuklearna elektrarna (NE) pa je v prenosno omrežje zaradi načrtovanega letnega remonta v oktobru oddala 5.526 GWh električne energije, kar je 43 GWh več kot leta 2018.