POSLANSTVO IN VIZIJA

Družba ELES ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že več kot 90 let skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezuje ljudi in zagotavlja kakovost življenja. Družba bo v sklopu priprave novega dolgoročnega strateškega plana za obdobje 2021–2025 prenovila tudi vizijo in vrednote.