STRATEGIJA IN RAZDELITEV VIROV

V letu 2010 smo pripravili prvi dolgoročni strateški plan za obdobje 2011–2015, v letu 2015 pa drugi dolgoročni strateški plan 2016–2020, ki je bil prvič potrjen na Vladi RS oktobra 2016. Za oba strateška plana lahko zapišemo, da smo realizirali večino postavljenih strateških ciljev, glede na metodologijo spremljave realizacije ta presega 90 odstotkov. 

Strategijo za prihodnje petletno obdobje smo zastavili drugače. Strateški cilji bodo usklajeni s trajnostno strategijo s pogledom do leta 2050.