STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

Ker ima družba ELES enote po vsej Sloveniji, je internemu komuniciranju namenjeno veliko pozornosti. Interno komuniciranje strateško načrtujejo in upravljajo. Temeljno orodje za komuniciranje z zaposlenimi v družbi predstavlja intranetni portal Elesnet, na katerem so objavljene pomembne informacije o delovanju družbe ter ključni dokumenti in druge vsebine, ki so pomembne za delo zaposlenih in ki zaposlenim olajšajo delo. Zaposleni mesečno dobijo elektronski novičnik E-omrežje z najpomembnejšimi novicami o dogajanju v družbi v predhodnem mesecu. Pred redno letno Strateško konferenco družbe izide interna revija Naše omrežje, ki je tematsko obarvana. Dogajanje v slovenskem elektrogospodarstvu in širši energetiki zaposleni lahko spremljajo tudi v specializirani reviji z dolgoletno tradicijo Naš stik in na portalu www.nas-stik.si. Njuna osrednja pozornost je namenjena obravnavi ključnih razvojnih vprašanj, predstavitvi elektroenergetskih projektov, dosežkov posameznih podjetij in njihovih zaposlenih.