TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI

Tveganja, povezana z opravljanjem dejavnosti ELES, so znotraj celovitega sistema upravljanja tesno povezana:

  • s kapitali kot zalogami vrednosti, iz katerih v družbi ELES ustvarjajo vrednost za ključne deležnike in
  • s strateškimi izzivi, ki jih v družbi ELES prepoznavajo v notranjem in zunanjem slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru Tako predstavljeni izzivi so znotraj strategije družbe ELES prepoznani kot priložnosti, katerih volatilnost/nepredvidljivost branijo prek linije upravljanja tveganj.

V družbi ELES obravnavajo več vrst tveganj:

  • operativna tveganja na procesih, delovnih tokovih in posameznih aktivnostih;
  • strateška tveganja kot najaktualnejša tveganja določenega obdobja, ki ogrožajo realizacijo strateških ciljev;
  • tveganja varovanja informacij;
  • okoljska tveganja;
  • tveganja, katerim so izpostavljeni zaposleni pri svojem delu.

Družba ELES je ob koncu leta 2019 začela vzpostavljati sistem povezave med upravljanji tveganj in upravljanji priložnosti, kot izhajajo iz strateških izzivov in strateških ciljev. Gre za obsežen projekt, ki je šele v prvih fazah razvoja.

Katalog tveganj