UPRAVLJANJE PRILOŽNOSTI

Družba ELES je ob koncu leta 2019 začela vzpostavljati sistem povezave med upravljanji tveganj in upravljanji priložnosti, kot izhajajo iz strateških izzivov in strateških ciljev. Gre za obsežen projekt, ki je šele v prvih fazah razvoja.

Katalog priložnosti Raziskovalno-inovacijski projekti