UPRAVLJANJE S SREDSTVI

Upravljanje s sredstvi je sodoben pristop, ki ga vedno več najboljših sistemskih operaterjev pospešeno uvaja v družbe in mu tako procesno kot organizacijsko daje vedno večji pomen. Družba ELES je pri uvajanju upravljanja s sredstvi med vodilnimi. Bistvena novost tega pristopa je ustvarjanje vrednosti s sredstvi. 

Doseganje vrednosti s sredstvi v družbi ELES razumemo kot uravnoteženje stroškov, tveganj in priložnosti ter maksimiranje koristnih učinkov za deležnike. Strategija področja usmerja vse aktivnosti v doseganje ciljev družbe in ustvarjanje vrednosti za naslednje deležnike: odjemalce, zakonodajalca, lastnika, regulatorja in druge deležnike v poslovnem okolju. Z zaključenim inovativnim projektom diagnostično analitskega centra v Tehnološkem središču Beričevo so zagotovili ustreznejšo informacijsko podporo odločanju. Tako so tudi dopolnili uvedeni mednarodno veljavni model, po katerem izboljšujejo skladnost z zahtevami standarda ISO 55000 ter zagotavljajo učinkovitejše in bolj pregledno poslovanje v družbi ELES. Učinkovito odločanje pri upravljanju s sredstvi je ključno za maksimiranje vrednosti za družbo in deležnike v življenjski dobi sredstev.

Upravljanje s sredstvi